خدمت چیست؟

خدمت چیست؟

خدمت در اصل به دو معنا استفاده میگردد که یکی بعنوان توصیف محصولی است که قابل فروش میباشد مانند: مشاوره، طراحی، نظارت، نگهداری، امور مالی و نظایر آن که با آنها آشنایی داریم و در معنی دوم کمکی است که در خصوص محصولی ارائه میشود تا فروش بهتر و یا سود بیشتر برای فروشنده و رضایت بیشتر برای مشتری به همراه داشته باشد.
همانگونه که متوجه شدید در نوع اول بستگی به محصول خاصی نداشت ولی در نوع دوم به همراه محصول خاصی میآید.

cdhfdk

متولد شهریور 1348 تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در اهواز گذرانده و کاردانی فنی در دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ شده و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر اصفهان اخذ گردید مدرک کاردانی تاسیسات تهویه و تبرید و کارشناسی تکنولوژی تاسیسات تهویه و تبرید سالها در زمینه تاسیسات مشغول به کار است و به طور تخصصی در زمینه خدمات پس از فروش از سال 91 آغاز به کار نموده و پس از اخذ نمایندگی چندین شرکت به کار خود ادامه داده در حال حاضر مشغول به کسب دانش در زمینه خدمات و خدمات پس از فروش برای آموزش بهتر به نیازمندان به این رشه میباشد

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما