عملکرد واحد خدمات

عملکرد واحد خدمات

در خصوص یک واحد خدماتی میتوان این نکته را مد نظر داشت که معروفیت و به موفقیت رسیدن یک واحد خدماتی تقریبا حدود ۳۰ درصد به اطلاعات فنی تکنسینها و اطلاعات آنها در خصوص تعمیرات محصول بستگی دارد و اغلب بیش از ۷۰ درصد آن بستگی به نوع برخورد نیروهای واحد با مشتری دارد. مشتری انتظاراتی از واحد خدماتی دارد که در صورت برآورده نشدن این نیازها احساس نارضایتی مینماید و اغلب برآورده سازی این نیازها ارتباط مستقیمی با وضعیت برخورد اجتماعی نیروهای واحد خدماتی دارد. پس هر واحد خدماتی موظف است نوع برخورد نیروهای خود با مشتری را رصد کرده و پس از آن در آموزشهای خود موارد مورد نیاز را مشخص نماید.
مشتری واحد های خدماتی اغلب به دلیل مشکلی که برایش پیش آمده تماس میگیرد و نیاز به خدمات را اعلام میکند. پس به ندرت کسی ممکن است برای احوالپرسی به دفتر واحد خدماتی تماس بگیرد و اغلب مردمی که با این واحد تماس میگیرند به دلیل مشکلاتی که برایشان پیش آمده نیاز به راهنمایی و آرامش دارند پس باید بدانیم که هرچقدر هم مشتری ناراحت و عصبانی باشد .ماباید با آرامش و طمئنینه پاسخ مشتری را بدهیم

cdhfdk

متولد شهریور 1348 تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در اهواز گذرانده و کاردانی فنی در دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ شده و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر اصفهان اخذ گردید مدرک کاردانی تاسیسات تهویه و تبرید و کارشناسی تکنولوژی تاسیسات تهویه و تبرید سالها در زمینه تاسیسات مشغول به کار است و به طور تخصصی در زمینه خدمات پس از فروش از سال 91 آغاز به کار نموده و پس از اخذ نمایندگی چندین شرکت به کار خود ادامه داده در حال حاضر مشغول به کسب دانش در زمینه خدمات و خدمات پس از فروش برای آموزش بهتر به نیازمندان به این رشه میباشد

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما